NEWS OF THE WEEK: Freida Pinto pregnant

Slumdog Millionaire star Freida Pinto is pregnant.