Mint Aero Cheesecake

These mini mint aero cheesecakes are seriously tasty.