Mia Farrow slams 'vicious' family rumours

Mia Farrow has taken to Twitter to address "vicious" speculation about her family.