Kourtney Kardashian has become an ambassador for BooHoo

Kourtney Kardashian has joined forces with the fashion retailer BooHoo.