Kim Kardashian begged Kanye to keep his Grammys for the sake of their children

Kim Kardashian begged Kanye West to keep his Grammy Awards for their children.