Emily Ratajkowski feels lucky' to be pregnant

Emily Ratajkowski "feels really lucky" to be pregnant.