Ashley Benson and G-Eazy have split!

Ashley Benson and G-Eazy have split after less than a year together.